COVID19 NA CADEA ALIMENTARIA

O SARS- CoV-2, é dicir, o coronavirus que provoca a enfermidade chamada Covid19 ( Coronavirus Disease 19) impactou de maneira moi desigual nos diferentes operadores da cadea alimentaria e dentro do sector industrial tamén se comportou de maneira moi diferente dependendo do tamaño da empresa, do tipo de produto que […]